Predali ste minulý rok nehnuteľnosť?

  • Jana Michalčík Adamová by Jana Michalčík Adamová
  • 2 roky dozadu
  • 0

Predali ste minulý rok nehnuteľnosť? Neviete, či máte alebo nemáte povinnosť podať daňové priznanie?

Príjmy z predaja nehnuteľnosti u fyzických osôb patria medzi príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností  ( zákon č. 595/203 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) sú to pasívne príjmy fyzickej osoby.

Za príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľností patrí napríklad príjem z predaja stavebného pozemku, príjem z predaja bytu, domu, chaty, rekreačného zariadenia a pod.

Výška sadzby dane závisí od základu dane, ktorá je tvorená z čiastkového základu dane z príjmov, môže tak predstavovať 19 % alebo 25%.

Do kedy treba daňové priznanie podať?  Do konca marca v danom kalendárnom roku. Aktuálne marec 2022 sa podáva daňové priznanie, za predaje zrealizované v roku 2021. 

Príjmy z predaja nehnuteľností je možné znížiť o príslušné výdavky, ktoré sa vzťahujú k tomuto príjmu.

 V praxi to znamená: ak ste predali  napr. byt, ktorý ste vlastnili menej ako 5 rokov, tak daň platíte nasledovne. Cena bytu v čase Vašej kúpy bola napr. 80 000, eur,  aktuálne ho predávate za 120 000 eur, čiže daň sa platí z rozdielu. V tomto prípade je to 40 000 eur. Túto čiastku je, ale možné ponížiť si o výdavky, ktoré sa k danému bytu vzťahujú. Napr. ak ste byt prerábali a viete to dokladovať, použijete faktúry, bločky – búracie práce, vodár, elektrikár, podlaha, sanita atď,odrátať si môžete ale aj úroky z hypotekárneho, alebo stavebného úveru. Ak odrátate výdavky od rozdielu, výjde Vám suma, ktorá podlieha zdaneniu.

Kto je oslobodený od dane z príjmu? (kto daňové priznanie nepotrebuje podať?)

  1. Ten, kto vlastnil predávanú nehnuteľnosť viac ako 5 rokov (nadobudol kúpou alebo darom)
  2. Ten kto predal nehnuteľnosť, ktorú nadobudol dedením v priamom rade alebo niektorých z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti. 

Napr. v apríli 2021 Juraj predal pozemok, ktorý zdedil po otcovi v novembri 2019 (dedenie v priamom rade) Petrov otec, ale daný pozemok nadobudol kúpou v októbri roku 2008. V tomto prípade je Peter oslobodený od dane, nakoľko sa doba vlastníctva poručiteľa- otca a nadobúdateľa- syna) spočítava.

  1. Z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku, a to po uplynutí 5 rokov a to od vyradenia z obchodného majetku.

                                                                                                                      Mgr. Jana Michalčík Adamová

Predošlý článok

Pojmy v realitách

Compare listings

Compare